S pojmem insolvence se setkáváme stále častěji. Málokdo ale skutečně ví nebo alespoň tuší, co tento pojem znamená. V tomto článku se proto s pojmem insolvence seznámíme a podíváme se také na to, jak probíhá insolvenční řízení.

Co je insolvence?

Insolvence je slovo, které se používá pro označení platební neschopnosti, která má své podmínky. Jedná se totiž o stav, kdy není dlužník schopný své dluhy a závazky vůči věřitelům splácet, protože mu chybí peníze. Současně si tuto situaci uvědomuje a nevyhýbá se jí. Insolvenci si tedy není možné plést s neplatičstvím. Tedy se stavem, kdy se dlužník splácení svých závazků vyhýbá záměrně. Insolvence může proto fungovat i jako ochrana pro dlužníka. Pokud je totiž v insolvenčním řízením, je chráněn před exekutory i vymahačskými firmami, které mohou využívat i velmi nepříjemné prostředky a vyvíjet velký nátlak.

Jak probíhá insolvence?

Důležité je vědět, že insolvence má svá pravidla. Vždy probíhá insolvenční řízení. Jedná se vlastně o soudní řízení, které má svůj daný průběh. Návrh na jeho zahájení může podat dlužník i věřitel. Soud v řízení rozhoduje, zda jsou skutečně splněny všechny podmínky insolvence a snaží se podat návrh, jak dluh a jeho splácení vyřešit tak, aby bylo vyhověno oběma stranám. Soud na konci řízení může vydat rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o konkurzu apod. Z rozhodnutí soudu potom vystávají pro účastníky řízení určité povinnosti. Výsledkem řízení může být rozhodnutí, které slouží ke zpeněžení majetkové podstaty. Může být nařízena dražba nebo třeba prodej movitého i nemovitého majetku.

Insolvenci je možné sledovat online

Přehled o tom, kdo je v insolvenci podává insolvenční rejstřík fyzických osob. Existuje také rejstřík právnických osob. Rejstřík je dostupný online, takže je sledování insolvence podstatně ulehčeno pro všechny zúčastněné strany.