Zřejmě víte, že dluhy, které v průběhu manželství vznikly u jednoho z manželů, patří oběma partnerům. Ale možná nevíte, jak dluhy po rozvodu správně vyřešit. Existuje několik způsobů, ale ne každé řešení přináší uspokojivý výsledek. Vždy ale platí pravidlo: pokud dluhy po rozvodu bývalí manželé nevyřeší společně, po několika letech se kvůli tomu mohou dočkat překvapení v podobě návštěvy exekutora.

Co patří do společného jmění a dluhy manželů

Společné jmění manželů (SJM) je takový majetek, který byl nabytý společně (nebo jedním z manželů) za trvání manželství, přičemž výjimku tvoří majetek ve výlučném vlastnictví, který byl získaný darem, dědictvím nebo v restituci. Do společného jmění manželů patří i dluhy neboli závazky, které jednomu z manželů (nebo oběma) za trvání manželství vznikly. Podobně jako u nabytého majetku, tak i u dluhů existuje výjimka, která se týká dluhů patřící k výlučnému vlastnictví.

Dluhy vyřešte do tří let po rozvodu

Domluvit se v klidu o vyřešení dluhů po rozvodu asi není možné. Oba jsou emočně velmi vypjati a možná ještě neuzavřeli dohodu o vypořádání společného jmění manželů. Pokud tak neučinili již v rámci rozvodového řízení, zákon jim dává čas. O rozdělení dluhů po rozvodu se lze domluvit do 3 let. Pokud tak v této lhůtě není učiněno, přihlásí se o slovo zákon (tzv. zákonná domněnka), podle nějž se nemovité věci rozdělí na polovinu a movité věci se stanou výlučným vlastnictvím toho z partnerů, který je v této lhůtě užíval. Tato skutečnost pak může ovlivnit další způsob a možnosti úhrady dluhů po rozvodu.

Dluhy po rozvodu a konkurz

Pokud jde o řešení dluhů po rozvodu, konkurz není pro manžele to pravé ořechové. Obvykle totiž tato osoba přijde nejen o podstatnou část příjmů do doby, dokud nebudou dluhy uhrazeny. Kromě dlouhodobého živoření pak může přijít i o majetek.

Osobní bankrot jednoho z manželů po rozvodu

Další možná a zajímavá situace nastane v případě, kdy na sebe jeden z partnerů po rozvodu vyhlásí osobní bankrot. Pokud se totiž o dluzích po rozvodu bývalí manželé nedohodli, vzniklé dluhy po rozvodu se budou hradit ze společného majetku (po jeho rozdělení). Výhodou je, že druhý z bývalých manželů nepřijde své příjmy.

Dluhy po rozvodu vyřeší společný osobní bankrot

Pokud nastane situace, kdy jsou dluhy po rozvodu neúměrně vysoké, pak se jedná o předlužení manželů. V tomto případě může být velmi dobrým řešením společný osobní bankrot. Vtip je v tom, že i když dluh patří pouze jednomu z manželů, druhý partner je před dluhy po rozvodu ochráněn. Přestože závazky nadělal pouze jeden z manželů a druhý partner se může cítit poškozen, společný osobní bankrot může být pro vyřešení dluhů po rozvodu pro partnery schůdnou cestou.

Dluhy po rozvodu přivádí oba partnery vždy do velmi nepříjemné situace, zvláště pak v případě, že je nejsou schopni jednotlivě splácet. Bývalí manželé se velmi často osočují a svalují vinu jeden na druhého, ale je třeba si uvědomit, že zadlužení si způsobili jako manželé. I dluhy po rozvodu by tedy měli vyřešit společně, být vzájemně tolerantní a nesvalovat zadlužení účelově na toho druhého.