Solus je název pro sdružení právnických osob, které originálním a velmi efektivním způsobem přispívá k tomu, aby nedocházelo k předlužování klientů a jeho cílem také je, aby byl snížen počet dlužníků. Sdružení založilo unikátní evidenci dlužníků. V tomto článku vás právě s touto evidencí seznámíme. Podíváme se na to, jak funguje a jak je možné ji využít.

Střípky s historie
Sdružení vzniklo v roce 1999 a jeho název je zkratkou Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům. Samotný název hodně napovídá o tom, čemu se sdružení věnuje a co je jeho hlavním cílem.

Jak SOLUS funguje

SOLUS je seskupením celé řady různých společností, které spolu navzájem sdílí informace o neplatičích – tedy o klientech, kteří dlouhodobě neplní své závazky. Členy sdružení jsou například banky, telefonní operátoři, poskytovatelé dodávky energií, nebankovní instituce a řada dalších. Díky tomu vzniká unikátní seznam dlužníků Solus, který pomáhá firmám rychle zjistit, jestli je pro ně klient vhodný či nikoliv. Mohou tak snížit riziko, že se setkají s neplatičem, od kterého budou muset peníze složitě vymáhat. K dispozici je registr fyzických i právnických osob. Zajímavé je, že kromě seznamu neplatičů funguje i pozitivní registr. Ten funguje opačně. Firmy do něho ukládají údaje o klientech, kteří jsou bezproblémoví. Je to tedy jakési doporučení, že daný klient je odpovědný a není rizikové s ním spolupracovat. SOLUS provozuje také Registr neplatných dokladů. Jedná se o pomocnou databázi, která eviduje neplatné doklady a opět tak výrazně snižuje riziko, že by firma začala spolupráci s neseriózním klientem.

Jak je možné systém využít

Systém mohou vyžít členové i nečlenové sdružení. Každý si může zažádat o výpis z registru. Čistý výpis může být dokladem serióznosti. Do systému je také možné zadat zprávu o ztracených a odcizených dokladech, čímž je možné zamezit jejich zneužití!

TIP – pokud jste v registru evidováni, je třeba jednat. Pokud máte dluhy, zkuste například sjednocení půjček do jedné, tím je možné výrazně ušetřit na splátkách.