Exekuce na plat patří mezi nejčastější formy exekuce. Dozvíte se jak taková exekuce na plat probíhá a kolik peňez vám pak zbyde ze své výplaty u vašeho zaměstnavatele.

Co je to exekuce na plat ?

Exekuce na plat je jednou z forem, kterou využívá exekutor proto, aby byly uhrazená exekuce. Váš zaměstnavatel je po informaci od exekutora zahájit strhávání části mzdy na exekuci. Strnutá částka je využitá na postupné zaplacení exekuce. Částka se tedy strhává až do úplné zaplacení exekuce. Přesnou výši stržené částky na exekuci určuje občanský soudní řád.

Kdo může nařídit exekuci na plat ?

Ve většině případů nařizuje exekuce na plat soudní exekutor. Za exekucí však také mohou stát dluhy u finančního úřadu. Exekuci na plat může podle platných zákonů České republiky nařídit i soud.

Nezabavitelné minimum: jaký částka musí z platu zůstat ?

Jako základní základní nezabavitelná částka se v dnešní době používá částka ve výši 5 326,00 Kč. Tato částka se může dále navyšovat. A to o manželku nebo o nezaopatřené dítě. Za manželku či každé nezaopatřené dítě se přičítá částka ve výši 1 331,50 Kč.

Příklad: Úplná rodina (manžel + manželka) + dvě děti
Základní základní nezabavitelná částka = 5326 + 3x 1331,50 = 9 320,5 Kč