Téma exekuce na účet je stále aktuální. Často se totiž stává, že při exekuci na účet dochází k jeho kompletní blokaci, a to dokonce i dlouho po uhrazení dlužné částky. Jak je to možné? Jak postupovat při exekuci na účet?

Exekuce na bankovní účet je velmi rychlá

Soudní usnesení (nebo exekuční příkaz soudního exekutora) se doručuje věřiteli a současně peněžnímu ústavu, u kterého má dlužník veden účet. Tento účet je exekučně zablokován až do výše vymáhaného dluhu a příslušenství. Blokovaná částka se poté, co usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabude právní moci, odešle dlužníkovi současně s vyrozuměním. Tolik teorie.

A praxe? Průběh (vykonávání) exekučního řízení je mnohdy tak rychlý, že soud vyjde pouze z návrhu oprávněného, aniž provede slyšení dlužníka, natož aby si tvrzení oprávněného ověřil. Pak soud nařídí blokaci účtu a teprve poté je provedeno doručení exekuce dlužníkovi. Po provedené exekuci na účet tedy nezbývá dlužníkovi, než se odvolat. Pokud tak neučiní, dluh i způsob provedení exekuce je uznán, a exekutor odesílá peníze z účtu věřiteli.

Zbytečně zablokovaný celý účet

Ačkoli to exekutor žádal pouze blokaci účtu do určité výše, peněžní ústavy mnohdy z vlastní aktivity zablokují přístup k celému účtu. Nutno zdůraznit, že soud nemá na exekuci celého účtu pravomoc, a pokud se tak stalo, musíte se jakožto dlužník bránit. Pokud není s peněžním ústavem žádná domluva možná, zbývá jediné řešení: na banku podat žalobu.

Jak odblokovat účet po uhrazení exekučního dluhu

Ačkoli by mělo být odblokování účtu po exekuci (po uhrazení dluhu) automatické, praxe mnohdy ukazuje opak: exekuce na účet existuje i po uhrazení dluhu. V takovém případě je třeba proces trochu urychlit z vlastní iniciativy. Po zjištění, kdo exekuční příkaz vydal je třeba dluh uznat, a ideálně složit celý dluh na určený účet a vzdát se práva na odvolání. V této chvíli bude totiž bance odesláno vyrozumění o nabytí právní moci (na které peněžní ústav čekal), peníze odešle a účet rychle odblokuje.

Exekuce na účet při mateřské – co s tím?

Poměrně zajímavá (a pro dlužníky velmi nepříjemná) situace nastane, pokud je nařízena exekuce na účet, na který chodí peněžitá pomoc v mateřství, a dlužník je na ní závislý. V této situaci totiž neexistuje jednotný postup ani názor. Totiž: exekutor nemusí pečlivě zkoumat zdroj příchozích plateb na účet, čímž ani nezjistí, že se jedná o peněžitou pomoc v mateřství. V takovém případě je vhodné podat návrh na částečné zastavení exekuce s odůvodněním, že při exekuci na účet nesmí být použita nezabavitelná částka. I v tomto případě platí, že je třeba se bránit velmi rychle. Poté, co usnesení o nařízení exekuce nabude právní moci, exekutor jej pošle bance a blokovaná částka odejde oprávněnému.