Odkoupení dluhu může představovat rychlé a bezproblémové řešení při vymáhání dluhu. Specializovaná společnost, která se zabývá odkupováním dluhů a pohledávek (třeba včetně exekuce), vám tak může ulevit od starostí.

Co je odkup dluhů

Pokud nechcete nic řešit nebo čekat, jak dopadne soudní exekutor, řešením je oslovit firmu nabízející odkup pohledávek a dluhů. Takováto firma může přistoupit k odkoupení dluhu celého nebo pouze části dluhů, a to jak od fyzických, tak od právnických osob. Odkup dluhů ve své podstatě znamená změnu věřitele za určitý finanční obnos, který si mezi sebou stanoví stávající a nový věřitel. Pro dlužníka se kromě tohoto nemění vůbec nic, jeho dluh je stále stejně vysoký.

Stanovení ceny pro odkup dluhů

Částka, za kterou dochází k odkoupení dluhů, je vždy nižší, než je její skutečná hodnota. Převod (prodej) dluhu může proběhnout za výhodnou cenu, její výše odpovídá aktuálnímu stavu dluhu. Před realizací proběhne nejprve prověření dluhu či pohledávky, které zahrnuje zejména historii vzniku pohledávky a prostudování souvisejících podkladů a skutečností. Pak lze vytvořit návrh ceny, za kterou odkoupení dluhu proběhne. Odkup pohledávek se děje na základě Smlouvy o postoupení pohledávky, která je uzavíraná ve smyslu ustanovení § 524 a násl. Občanského zákoníku.

Postoupení pohledávky (dluhu) podle občanského zákoníku

Občanský zákoník označuje v souvislosti s postoupením pohledávky původního věřitele jako postupitele, a nového věřitele jako postupníka. Nový občanský zákoník, který je účinný od 1. 1. 2014, představuje v oblasti postupování pohledávek některé nové právní úpravy a změny. Mezi ty hlavní patří úprava možnosti postoupení souboru pohledávek.

Oznámení o odkoupení dluhu (postoupení pohledávky)

Postupitel již nemá povinnost postoupení pohledávky oznámit dlužníkovi (čímž není dotčena potřeba tohoto oznámení). Pokud by postupitel dlužníka nevyrozuměl nebo neprokázal, dlužník by musel dluh splácet původnímu věřiteli.

Výhody odkoupení dluhu

Pro původního věřitele představuje odkoupení dluhu ve vhodnou chvíli nejvýhodnější možný způsob řešení dluhu. Výhodou je rychlost získání prostředků a jasné finanční podmínky. Odkoupení dluhu přinese okamžitě prostředky, které mohou věřiteli chybět, a navíc úsporu nákladů na právníky, kteří by se vymáháním dluhu museli zabývat. Výhody odkoupení dluhu lze spatřit i v tom, že se lze vyhnout mnohdy zdlouhavému exekučnímu řízení.

Nevýhody odkoupení dluhu

Protože tržní cena pohledávky mění v čase, odkoupení dluhu může být nakonec problematické. Náročnost sehnat kupce na dluh se zvyšuje zejména s délkou nesplácení dluhu, jeho tržní cena v průběhu času konstantně klesá, riziko vzrůstá a nakonec nezbývá, než respektovat nízkou nabízenou cenu.