Registr dlužníků nebo seznam dlužníků exekuce eviduje všechny pohledávky dlužníků. Seznam dlužníků exekuce jednak varuje případné další věřitele, a jednak by zveřejnění mělo přimět dlužníky k rychlejšímu uhrazení dluhů. Seznamy dlužníků exekuce jsou běžně dostupné na internetu, a existuje jich celá řada.

Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí je veřejně přístupný registr exekucí, který představuje seznam dlužníků exekuce a provedené a neukončené exekuce. Centrální registr dlužníků eviduje i seznam dlužníků, u jejichž pohledávek doposud nebylo soudně rozhodnuto, jejichž pohledávky jsou žalovány nebo jsou v exekuci, případně jsou zde k dispozici seznamy dlužníků, jejichž pohledávky jsou v šetření Policie České republiky. Centrální registr dlužníků v exekuci funguje prostřednictvím zpoplatněného systému CEE, ale nabízí i veřejný registr (seznam) dlužníků zdarma.

Centrální evidence exekucí CEE je veřejný seznam dlužníků exekuce, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky podle zákonného zmocnění daného ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád, dále jen EŘ).

Veřejný registr (seznam) dlužníků

Veřejný registr dlužníků obsahuje pouze seznam dlužníků (vybrané pohledávky věřitelů), které se vkladatel rozhodl převést do veřejně přístupného registru zdarma. Údaje ve veřejném seznamu dlužníků jsou co do rozsahu informací omezené a obsahují údaje o neplatičích, kteří byli uživateli vybráni a vloženi na veřejnou vývěsku. Pro získání kompletních informací je třeba aktivovat službu: vyhledávání v seznamu dlužníků.

Centrální registr dlužníků nejen v exekuci

Centrální rejstřík dlužníků České republiky CERD je součástí mezinárodního systému, který pro uživatele z ČR nabízí registr dlužníků on-line. V tomto registru dlužníků on-line lze zdarma nalézt seznam dlužníků nejen v exekuci, ale poskytuje také zdarma online monitoring dlužníků v insolvenčním registru, umožňuje hodnocení firem, jejich veřejné bodování nebo umožňuje využívání burzy pohledávek zdarma. V tomto centrálním rejstříku lze také nalézt seznam dlužníků a exekutorů, i seznam dlužníků, u kterých byl vyhlášen konkurs pro předluženost.

Zápis a výmaz ze seznamu dlužníků exekuce

Do oficiálního seznamu dlužníků exekuce CEE provádí zápis exekutoři, kteří jsou provedením exekuce přímo pověření usnesením soudu o nařízení exekuce, kdy bylo vydáno vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí, nebo kdy bylo vydáno pravomocné usnesení soudu o zastavení či odkladu exekuce. Zápis do seznamu dlužníků exekuce v CEE, jeho vedení, provoz a správa je upraven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 329/2009 Sb. o centrální evidenci exekucí ve znění pozdějších předpisů.

Výmaz údajů ze seznamu dlužníků exekuce CEE je proveden 15 dní poté, co bylo exekuční řízení zcela skončeno, to znamená ve chvíli, kdy došlo buď k pravomocnému zastavení exekuce nebo vymožení pohledávky apod.