Splátkový kalendář je součástí úvěrové či leasingové smlouvy či jiného typu hotovostní půjčky nebo smlouvy při nákupu na splátky. Společnost, která finanční prostředky poskytuje, vystavuje splátkový kalendář i tehdy, pokud nejste schopni svým původně smluveným závazkům dostát.

Splátkový kalendář nikdy nelže

Pokud si jako žadatel berete úvěr od banky, nakupuje na splátky nebo třeba potřebujete půjčit hotovost, obvykle pouze se zatajeným dechem očekáváte, zda vám bude úvěr poskytnut. A poté mnohdy přijde překvapení, proč splácíte tolik. Měli byste se zajímat nejen o to, kolik budete splácet měsíčně, ale i jak dlouho, a jaké jsou náklady na půjčku. Splátkový kalendář vám pomůže s plánováním rozpočtu. Pokud se ale dostanete do dluhové pasti, kterou následně řešíte např. osobním bankrotem, nařízený splátkový kalendář poté ukazuje, jak musíte své závazky dále plnit.

Splátkový kalendář pomáhá v plánování financí

Splátkový kalendář vám nabídne dokonalý přehled o splátkovém období, kde je zobrazen počáteční stav závazku (u půjček začátek úrokového období), zůstatek a již splacená částka. Pokud se jedná o splácení úvěru tzv. anuitou, splátkový kalendář také přehledně zobrazuje, jak anuita v průběhu času klesá a úmor úvěru roste. Můžete si tak snadno ověřit, kolik jste vlastně zaplatili na úrocích. Splátkový kalendář je přínosný pro všechny, kteří se chovají zodpovědně, a kteří svoje financování plánují.

Splátkový kalendář a uznání dluhu

Pokud nejste schopni dostát svým závazkům (může se jednat třeba o neschopnost uhradit vysoký nedoplatek za energie po vyúčtování), můžete se z věřitelem dle občanského zákoníku dohodnout o vytvoření splátkového kalendáře.

Splátkový kalendář a smlouva o uznání dluhu

Splátkový kalendář je v takovém případě nedílnou součástí smlouvy o uznání dluhu, která obsahuje zejména:

  • uznání závazku,
  • vznik důvodu dluhu,
  • uvedení termínů splátek ve splátkovém kalendáři,
  • splátkový kalendář (závazek k uhrazení dluhu věřiteli),
  • výše dlužné částky (případně informace o částečném splacení),
  • informace o tom, na jaký účet budou splátek dle splátkového kalendáře poukazovány,
  • smluvní pokuta (pro případ, že dlužník nebude splátkový kalendář dodržovat).

Splátkový kalendář je třeba chápat jako pomoc dlužníkovi danou situaci řešit a smluvní pokuta je jakási pojistka. Pokud se dlužník dostane do prodlení, smluvní pokuta je obvykle splatná následujícího dne po jejím vzniku, takže dluh může dále narůstat.

Splátkový kalendář při osobním bankrotu

Splátkový kalendář je nedílnou součástí procesu oddlužení, například při osobním bankrotu. Plnění či neplnění nařízeného splátkového kalendáře dlužníkem pak ovlivňuje další konání insolvenčního správce, který pro zajištění věřitelů může dlužníkův majetek prodat.