Nevíte jak by měla vypadat dohoda o uznání dluhu ? V dnešním článku se dozvíte jak by měla správně vypadat dohoda o uznání dohodu. Najdete také vzor ke stažení zdarma.

K čemu slouží dohoda o uznání dluhu ?

Pokud jste někomu půjčovaly peníze a nejprve jste o tom nesapsaly písemnou úvěrovou smlouvu, tak co je nejlepší si rychle nechat podepsat od dlužníká, že dluh opravdu uznává. Podepsáním uznání dluhu je tam jasný písemný závazek a už to není pouhá písemná dohoa. Je tedy třeba trvat na podepsání dohody o uznání dluhu.

Co by mělo obsahovat uznání dluhu ?

Uznání dluhu by měla na začátku obsahovat veškeré informace o dlužníkovi. Tedy jméno, příjmení a kompletní adresa. Uvedete se také veškeré informaci o věřiteli. Uvede se kdy byla samotná půjčka vlastně poskytnuta. Vymezí se přesná častky, která byla půjčovaná a taká přesná částka, která má být vrácena dlužníkovi. Částku uveďte i slovně. Na závěr se uvede kdy byla dohoda o uznání dluhu podepsána. Musí tam být podpisy samotného dlužníka i vás jako věřitele.

Dohoda o uznání dluhu vzor ke stažení zdarma

Dohoda o uznání dluhu vzor je k dispozici například zde!. Je to dohoda o uznání dluhu ve formátu .doc, dohodu si můžete stáhnout do svého počítače, případě jí můžete také upravit v programu Word a pak jí vytiskněte na vaší tiskárně. Pak už je nutné je jí vyplnit z vašim dlužníkem.